Biosikkerhetskurs i Uruguay

17.09.2014

GenØk organiserte 1.-5. september et biosikkerhetskurs i Montevideo i samarbeid med Utenriksdepartementet i Uruguay. Rundt 50 deltagere fra ulike departementer, universiteter, NGOer og jordbrukere  deltok på kurset for å diskutere og dele kunnskap om biosikkerhet knyttet til genmodifiserte organismer. Kurset var et samarbeidsprosjekt mellom Utenriksdepartementet, Miljødepartementet, Helsedepartementet og the University of the Republic i Uruguay, og delfinansiert gjennom det norske Utenriksdepartementet.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Fra venstre : The Vice-Rector of Sciences – University of the Republic – Dr. Gregory Randall, The Minister of Housing, Spatial Planning and Environment – Arq. Francisco Beltrame, The Minister of Foreign Affairs – Luis Almagro,  The Director of GenØk – Dr. Anne I. Myhr and the The Director General of Health Marlene Sica,

Pressemelding fra Uruguays Utenrikdepartement: http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-ppal2,O,es,0,PAG;CONC;1961;39;D;curso-del-centro-genok-cooperacion-academica-entre-uruguay-y-noruega;1;PAG;